Cách cài đặt chuột cho Macbook

Khi mới bắt đầu dùng máy tính chuyển từ win sang Macbook chuột bị ngược cảm thấy rất khó chịu thì bài viết này sẽ hỗ trợ cho bạn cách cài đặt chuột trên Macbook.

Bài viết hướng dẫn cho bạn cách cài đặt chuột trên Macbook theo ý muốn của bạn.

[related_posts_by_tax title=""]

1.Chuột macbook bị ngược so với khi dùng Win:

Nếu sửa cài đặt lại bạn cần chọn Launchpad >> System Preferences >> mouse sẽ hiện ta như hình bên dưới.

Chuột hiện tại đang chạy ngược so với Win nếu bạn muốn dung chuột khu cuộn như Win bỏ nút check Scroll Direction: Natural

2. Chỉnh tốc độ chuột trong macbook như thế nào?

Khi tốc độ chuột quá nhanh hoặc cầm cần cái đặt lại bạn cũng chọn Launchpad >> System Preferences >> mouse sẽ hiện ta như hình bên dưới.

Bạn có thể điều chỉnh nhanh hay châm ở chuột macbook ở tracking Speed.

Tương tự điều chỉnh các vấn đề khác.

  • Double-click speed: Tốc độ double click
  • Scrolling Speed: Tốc độ cuộn chuột.

Công Nghệ 79 Chúc bạn cài đặt được như mong muốn!